Kontakt

Elektro-Stralight s.r.o

Malá  3
942 01 Šurany
Slovenska  republika
IČO: 46495894
DIČ:  2023399818
IČ DPH: SK2023399818
Banka: Tatra banka , a.s.
Číslo účtu:SK74 1100 0000 0029 4705 0165
Okresný súd Nitra oddiel: Sro Vložka číslo: 30633/N

Kontaktné údaje:

e-mail: boris.platina@gmail.com

telefón: 0905 307 471, 0918 562 504

Prevádzka :

Shopping Palace Zlaté Piesky
Cesta na Senec A/2

82104 Bratislava
Shopping Palace

Otváracia doba :

Pondelok-Nedeľa : 11:00 - 20:00